środa, 25 czerwca 2014

Konkurs z okazji tygodnia brytyjskiego w Lidlu!

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w naszym konkursie!

DO WYGRANIA TRZY KOSZYKI Z PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI Z LIDLA


 CO ZROBIĆ ABY ZGARNĄĆ TE NAGRODY?

1. PRZEŚLIJ NA ADRES MAGICCOOKINGTIME@GMAIL.COM PRZEPIS NA SWOJĄ ULUBIONĄ POTRAWĘ KUCHNI ANGIELSKIEJ (WRAZ ZE ZDJĘCIEM)

 2. DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZ SWOJE DANE OSOBOWE (imię, nazwisko, adres, nr telefonu)

3. W TEMACIE WIADOMOŚCI WPISZ: "KONKURS Z OKAZJI TYGODNIA BRYTYJSKIEGO W LIDLU"

NA WASZE ZGŁOSZENIA CZEKAMY W DNIACH OD 25.06.2014 DO 02.07.2014!

Wzięcie udziału w konkursie następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień. REGULAMIN DOSTĘPNY PONIŻEJ.
Regulamin konkursu na blogu Magic Cooking Time

(dalej: „Regulamin”)

§ 1
Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w konkursie internetowym na blogu Magic Cooking Time  (dalej: „Konkurs”) dostępnym pod adresem www.magiccookingtime.pl (dalej:„Serwis”).
2.      Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności Konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z Konkursem.
3.      Organizatorem (dalej: „Organizator”) jest Edelman Polska Sp. z o.o.
4.      Realizatorem Konkursu jest Marta Stankiewicz, właścicielka bloga Magic Cooking Time (dalej: „Realizator”). Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Realizator.
5.      Konkurs ma charakter jednorazowy i przeprowadzony będzie od 25 czerwca 2014 do 02 lipca 2014 do godziny 23.59, a uczestnictwo w nim jest nieodpłatne i dobrowolne.
6.      Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez uczestnika regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.      Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne, (dalej: „Uczestnicy”), z wyłączeniem pracowników Organizatora i ich rodzin.
2.      Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która:
a.     zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b.     w okresie od momentu ogłoszenia konkursu do jego zakończenia, zgłosi swoje prace konkursowe na podany adres magiccookingtime@gmail.com   nie później niż do 23:59 czasu polskiego.

3.      Przedmiotem Konkursu jest podanie przepisu wraz ze zdjęciem na danie kuchni angielskiej przez Uczestnika w tematyce określonej na stronie Konkursu.

§ 3
Zasady uczestnictwa

1.      Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.
2.      Uczestnik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu.
3.      Prawa do nagród Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
4.      Zgłoszone przez Użytkownika prace na Konkurs powinny być wolne od treści naruszających normy społeczne oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe.
5.      Prace (przepisy kuchni angielskiej), będą oceniane przez Realizatora konkursu. Decyzja Realizatora jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
6.      Wysyłka nagród do Zwycięzców nastąpi w terminie do 10 dni od momentu uzyskania przez Organizatora pełnych danych Zwycięzcy.
7.      Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia ust. 1, ust. 2 oraz ust. 7. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego wykluczeniu z Konkursu.


§ 4
Nagrody

1.      W terminie od 25.06.2014 do 02.07.2014 będzie zrealizowany konkurs, w których nagrodami będą:
a.     3 najciekawsze zgłoszenia – koszyk z produktami spożywczymi, każdy z nich o wartości nieprzekraczającej 60 złotych.
2.      W przypadku, gdy zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od nagrody Zwycięzca, oprócz nagrody rzeczowej otrzyma także nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz w jego imieniu, przekazana przez Organizatora na konto Urzędu Skarbowego.

§ 5
Dane osobowe

1.      Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
a.     przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród.  
2.      Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.
3.      Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Nagród.
4.      Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
5.      Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą nie wydania Nagrody.
6.      Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie. 

§ 6
Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2014 r.
2.      Wzięcie udziału w konkursie następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień.

10 komentarzy:

 1. zgłoszenie wysłane! :)
  Super konkurs:)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. Odpowiedzi
  1. Może być to danie autorskie, może być tradycyjne, byle nawiązywało do tematu. Wszystko jest napisane w regulaminie ;)

   Usuń
 3. Zapraszam na bloga z konkursami/rozdaniami, możesz dodać także swój konkurs ; )
  http://blogowekonkursy.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 4. Czy może to być przepis wcześniej dodany na bloga czy musi być jakiś nowy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może być opublikowany wcześniej przepis, o ile jest Twój i jest to kuchnia angielska ;) Życzę powodzenia i czekam na zgłoszenie ;)

   Usuń
 5. A kuchnia szkocka się zalicza?? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kuchnia szkocka jest czymś innym niż kuchnia angielska

   Usuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 7. Ile przepisów można zgłosić?

  OdpowiedzUsuń